2022-11-14 05:00Pressmeddelande

Nästan hälften har börjat jobba eller studera när Nya Kompisbyråns största projekt avslutas

Fyra kvinnor från olika länder sitter och diskuterar med varandra i par i ett klassrum. I förgrunden syns EU-flaggan.43 procent av deltagarna har fått jobb, praktik eller börjat studera sedan Nya Kompisbyrån startade sin stora integration- och jämställdhetssatsning Klara, Färdiga, Kvinna.

43 procent av deltagarna har fått jobb, praktik eller börjat studera sedan Nya Kompisbyrån startade sin stora integration- och jämställdhetssatsning Klara, Färdiga, Kvinna förra året. Nu lever metoden vidare i form av ett nytt arbetsmarknadsprojekt inriktat på kvinnor som flytt kriget i Ukraina. 

Klara, Färdiga, Kvinna riktar sig mot utrikes födda kvinnor som vill utöka sitt nätverk och samtidigt få stöd i att söka arbete eller studier. Projektet startade i januari 2021, bland annat mot bakgrunden att utrikes födda kvinnor har sämre förutsättningar än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. I Sverige tillsätts dessutom drygt 70 procent av tjänster via kontakter – det finns en stark koppling mellan tillgång till jobbmöjligheter och vilka som ingår i ens nätverk.

Projektet har varit verksamt i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och syftar till att stärka integrationen och jämställdheten genom nätverkande och gemenskap. Sedan starten har totalt 304 kvinnor deltagit i projektet och 43 procent av dem har nu börjat jobba, praktisera eller studera.

– Som projektledare är det underbart att se att projektet har nått alla sina mål, och med god marginal överträffat flera av dem. Det har varit en fröjd att få följa deltagarnas väg mot arbete och att få höra hur imponerade mentorerna har varit över dessa fantastiska kvinnor. För även om resultat och konkreta siffror är otroligt tillfredsställande så är det ändå alla fina deltagare, jobbkompisar, mentorer och deras framsteg och relationer som är det verkliga resultatet i vårt projekt. Många mentorspar har blivit vänner och kommer fortsätta jobba mot olika mål. Så även om projektet tar slut så kommer resultaten fortsätta komma, säger Lina Bergström, projektledare för Klara, Färdiga, Kvinna.

Projektet avslutas med ett seminarium om arbetsmarknadsintegration den 8 december där Nya Kompisbyrån presenterar Klara, Färdiga, Kvinnas resultat och metoden som har utvecklats inom projektet. Samtidigt behandlas temat Utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden genom ett panelsamtal mellan olika kompetenta aktörer från näringsliv, civilsamhället, akademin och målgruppen.

Läs mer om Klara, Färdiga, Kvinna och seminariet här.

 Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.