2022-10-17 04:00Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån startar nytt projekt riktat mot ukrainska flyktingar

Bild på hand målad i ukrainska flaggans färger, och med texten Nytt projekt! Care for Ukraine. På bilden syns även loggan för Nya Kompisbyrån och loggan för ESF.

Care for Ukraine är en specialinriktad insats som ska stötta nyanlända ukrainska kvinnor att närma sig den svenska arbetsmarknaden och göra det lättare att etablera sig i samhället. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden med en budget på drygt 7,3 miljoner kronor.

Nu ska Nya Kompisbyråns framgångsrika metod även stötta ukrainska flyktingar in på arbetsmarknaden. Metoden är väl beprövad genom projektet Klara, Färdiga, Kvinna som pågått i snart två år och som visar fantastiska resultat. Uppföljningen av första kullen som startade för cirka ett år sedan visade att 54 procent av deltagarna hade jobb eller börjat studera efter bara ett halvår. Under hösten avslutas den sista kullen av Klara, Färdiga, Kvinna och projektgruppen tar med sig nyttiga lärdomar och erfarenheter när Care for Ukraine drar igång den första november i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Uppsala och Malmö. 

Projektet riktar sig till ukrainska kvinnor mellan 18 och 65 år som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att de berörda personerna ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i upp till 12 månader och med möjlighet till förlängning med ytterligare högst 24 månader. Direktivet ger även rätt att arbeta. 

Det övergripande syftet med Care for Ukraine är att motverka trenden av låg sysselsättningsgrad och bristande social integration av utrikes födda kvinnor i Sverige. Kvinnorna som deltar i projektet kommer få gå en arbetsmarknadsinriktad utbildning, Färdighetsprogrammet, och matchas sedan med en kvinnlig mentor som kan erbjuda stöd, socialt nätverk och relevant information på deltagarnas väg mot arbete. 

 Jag är mycket stolt över att Nya Kompisbyrån fått förnyat förtroende av Europeiska socialfonden för att stötta utrikes födda kvinnor närmare arbetsmarknaden, denna gång med fokus på ukrainska kvinnor som omfattas av massflyktsdirektivet. Dessa kvinnors snabba integrering in i samhället är viktigt inte bara för dem, men för samhället i stort, säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån. 

 Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.