2021-06-29 06:30Pressmeddelande

Enormt deltagarintresse för projektet Klara, Färdiga, Kvinna

null

Klara, Färdiga, Kvinna är ett integrations- och jämställdhetsprojekt som ska stötta utrikes födda kvinnor i att hitta arbete eller utbildning i Sverige. Gensvaret har varit enormt från kvinnor som vill delta i de utbildningar som drar igång under hösten, vilket visar på det stora behovet som finns av den här typen av insatser.

I januari startade Nya Kompisbyråns stora integrations- och jämställdhetssatsning Klara, Färdiga, Kvinna. Projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden finns just nu i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Sundsvall och riktar sig till utrikes födda kvinnor mellan 18 och 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att matcha deltagarna med etablerade kvinnor, samtidigt som de går en arbetsmarknadsinriktad utbildning, är målet att skapa förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden eller studier.

I projektet samarbetar Nya Kompisbyrån med Folkuniversitetet som kommer att hålla i utbildningstillfällena under hösten 2021 och våren 2022, där deltagarna får lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden, att söka jobb i Sverige och om att skapa egna mål i jobbsökandet. Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att ta fram kurser mot målgruppen och ser Nya Kompisbyrån som en given samarbetspartner.

– Utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden är en grupp som ibland glöms bort. Projektet Klara, Färdiga, Kvinna fokuserar på just den gruppen, med konkreta och tydliga idéer om förändring; idéer som vi delar. Vi hoppas att vårt samarbete ska guida och stötta kvinnorna genom utbildningen och vidare i livet på bästa möjliga sätt, och ser fram emot att välkomna alla deltagare till Folkuniversitetet i höst!, säger Therese Andersson, ansvarig utbildare på Folkuniversitetet Stockholm.

Studier från bland annat Arbetsförmedlingen, OECD och Fores visar att det finns behov av insatser som riktar sig till utrikes födda kvinnor, unga nyanlända tjejer och mammor. Likaså visar en färsk rapport från 2021 gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att unga utrikes födda kvinnor i åldern 16-29 år har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden jämfört med andra jämnåriga.

– Det här handlar om en stor grupp kvinnor som alla har en fantastisk kompetens och en stark vilja att komma ut på arbetsmarknaden och det vi i projektet ska göra är att hjälpa dem att öppna dörrar så att de tar sig ut i arbetslivet, något som kommer gynna hela vårt land, säger Lina Bergström, vikarierande projektledare för Klara, Färdiga, Kvinna.

I Göteborg fylldes hela höstens kursstarter upp på två dagar och efter två och en halv vecka fick intaget stängas och reservlistor sättas upp. I Stockholm och Sundsvall är de två första kursstarterna fulla och anmälningarna fortsätter att rulla in. I Uppsala finns det fortfarande platser kvar men intresset har varit stort och projektet har fått oerhört mycket positiv respons från alla håll.

Fokus i projektet nu är att hitta etablerade kvinnor som ska matchas ihop med deltagarna vid varje utbildningstillfälle. Det krävs ingen expertkompetens utan tanken är att peppa, samtala och dela med sig av egna erfarenheter under två timmar. Anmälan är öppen och finns på www.klarafardigakvinna.se.

Har du några frågor, kontakta oss på kfk@nyakompisbyran.se

eller projektledare Lina Bergström 0730-828 819


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban