2021-09-24 06:00Pressmeddelande

Utrikes födda kvinnor får stöd i sitt arbetssökande genom mentorskap

null

Nya Kompisbyråns projekt Klara, Färdiga, Kvinna stöttar utrikes födda kvinnor i att hitta arbete eller utbildning i Sverige. Under september har deltagare i Sundsvall, Uppsala, Stockholm och Göteborg gått en arbetsmarknadsinriktad utbildning med olika teman. Nu startar mentorskapsprogrammet, en väsentlig del av projektet som många deltagare har sett fram emot.

Enligt Arbetsförmedlingens egna rapporter har utrikes födda kvinnor sämre förutsättningar än män att etablera sig på arbetsmarknaden. De visar dessutom att kvinnor får mindre stöd när det gäller att hitta arbete, och att arbetslivsinriktade insatser mot kvinnor är ytterst ovanliga.

– Samtidigt vet vi att det är en grupp med en enorm kompetens som verkligen behövs på arbetsmarknaden idag, säger Lina Bergström, vikarierande projektledare för Klara, Färdiga, Kvinna.

Studier från Statskontoret pekar också på att utomeuropeiskt födda kvinnor har begränsade sociala nätverk med inrikes födda personer. Enligt forskningen är det ett problem då många rekryteringar sker via de sociala nätverken. I integrations- och jämställdhetssatsningen Klara, Färdiga, Kvinna har just nätverksdelen stor betydelse. 

Under utbildningsträffarna matchas deltagarna med olika etablerade kvinnor vid varje tillfälle. I mentorskapsprogrammet som nu drar igång kopplas varje deltagare ihop med en personlig mentor som kommer med tips och erfarenheter, och delar med sig av sitt eget nätverk. Meenakshi som är deltagare i Stockholm ser fram emot mentorskapsprogrammet. Hon har skickat sitt cv till många arbetsplatser och tycker att det känns svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

– Man behöver prata väldigt bra svenska för att kunna kommunicera och man behöver kompisar. Vi som kommer från ett annat land känner ingen i Sverige. Då är det svårt att veta hur allt fungerar och var man ska vända sig.

Meenakshi har jobbat med administration och ekonomi i sitt hemland. Nu hoppas hon på att hitta ett liknande jobb i Sverige.

– Jag har fått väldigt många bra tips under utbildningen om hur jag kan tänka och göra när jag ska söka olika jobb. Nu vill jag fokusera på mina mål och hoppas att min mentor kan hjälpa mig att göra en bra planering framåt. I framtiden hoppas jag att jag också kan bli mentor för någon annan!

Evelina Bingmar brinner för social hållbarhet och har anmält sig som mentor i Klara, Färdiga, Kvinna för att få möjlighet att stötta kvinnor på deras väg in på arbetsmarknaden och få dem att förstå hur viktiga de är för Sveriges positiva samhällsutveckling.

– Arbetsmarknaden är en jättebra plats för att kunna göra skillnad, och jag vill se fler kvinnor med nya perspektiv och kompetens ta plats. Mångfald och inkludering gynnar företag på många sätt, och därmed även samhället. Det är också via sådana här kunskapsutbyten, tillfällen för inspiration och utmaningar med nya människor jag ser störst potential för personlig och professionell utveckling.

Projektet söker fortfarande efter fler mentorer i Sundsvall, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Anmälan är öppen och finns på klarafardigakvinna.seOm Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban