2022-04-13 09:45Pressmeddelande

Integrationsprojekt med fokus på kvinnor visar fantastiska resultat

null

De första deltagarna i Klara, Färdiga, Kvinna har nu avslutat sin medverkan i projektet. Resultatet är mycket glädjande då vi ser att 54 procent av kvinnorna redan har börjat jobba eller studera.

Nya Kompisbyråns stora integrations- och jämställdhetsprojekt Klara, Färdiga, Kvinna finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall. Det startade för att utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet att utöka sina nätverk och närma sig jobb eller studier.

Den första kullen som började i september 2021 har nu genomfört arbetsmarknadsutbildningen Färdighetsprogrammet och det efterföljande mentorskapsprogrammet med mycket positiva resultat. Av 50 deltagare har 27 stycken redan fått jobb eller börjat studera vilket motsvarar 54 procent.

Av de kvinnor som deltog i Stockholm har 30 procent börjat jobba eller studera. Respektive siffra i Uppsala är 82 procent, i Sundsvall 43 procent och i Göteborg 60 procent.

– Klara, Färdiga, Kvinna är ett mycket viktigt projekt för Nya Kompisbyrån. Inte bara för att det är vårt största utan framförallt för att projektet fokuserar på att stötta utrikes födda kvinnor och deras väg in på arbetsmarknaden. Vinsterna av det arbete som vi gör i projektet betyder mycket för de kvinnor som får en möjlighet att förverkliga sina ambitioner, samt för samhället i stort som nu får ta del av den fantastiska kompetens som kvinnorna besitter, säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Utöver jobb och studier mäts resultatet över hur många som har närmat sig arbetsmarknaden också i praktik och arbetsintervju. Medan 40 procent har fått jobb och 14 procent börjat studera, har 19 procent fått praktik och 52 procent fått komma på intervju. 

I utvärderingarna som gjordes efter avslutad kull blir det även tydligt hur viktiga mentorerna är för projektet, då 84 procent av deltagarna uppger att de har fått hjälp av sin mentor att närma sig arbete, praktik eller studier. 85 procent av mentorerna känner dessutom ett större engagemang för integration nu än innan projektet och har samtidigt fått ökad kunskap och/eller förståelse för utrikes födda kvinnors situation.

Klara, Färdiga, Kvinna fortsätter med nya utbildningsstarter fram till hösten 2022.


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban