2024-01-16 09:15Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån fortsätter stötta ukrainska kvinnors väg till arbete

Bild från en av mentorsträffarna i Malmö. Bild från en av mentorsträffarna i Malmö.

Oktober 2023 förnyades Nya Kompisbyråns mentorprogram Care for Ukraine för att stötta ännu fler kvinnor från Ukraina i deras strävan att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Under den första omgången fick hälften av omkring 400 deltagare anställning eller påbörjade studier efter avslutad medverkan.

Care for Ukraine är en heltäckande satsning som kombinerar arbetsmarknadsutbildning, digitala föreläsningar och personliga mentorer för att ge konkret stöd till deltagarna. Satsningen, som finansieras av Europeiska socialfonden, syftar på att underlätta integrationen och inträdet på den svenska arbetsmarknaden för kvinnor från Ukraina. Deltagarna går en omfattande arbetsmarknadsutbildning och träffar även en rad experter inom olika delar av den svenska arbetsmarknaden på digitala gästföreläsningar. Teman som tas upp är bland annat att starta eget företag i Sverige och rättigheter på arbetsplatsen.

En nyckelkomponent i Care for Ukraine är den personliga mentorn som varje deltagare tilldelas. Mentorskapet, som påbörjades i november, sträcker sig över fyra månader och fungerar som en  viktig resurs för deltagarna i att närma sig arbetsmarknaden. Nytt för denna omgång är även att mentorerna deltar på utbildningsträffarna och agerar samtalsstöd till deltagarna, vilket ytterligare förstärker deltagarnas möjlighet att dra nytta av mentorns kunskap och erfarenhet inom den svenska arbetsmarknaden. 

Att dela med mig av mina kunskaper om det svenska arbetslivet och se hur dessa insikter direkt gynnar min adept och andra deltagare i projektet har varit mycket tillfredsställande. Det ger mig en känsla av att aktivt bidra till att bredda kunskapen och öka framgångschanserna för dem som är involverade, säger Sarah Johansson som är mentor i en av grupperna.

Nya Kompisbyrån fortsätter sitt engagemang för att främja integration och skapa meningsfulla möjligheter för kvinnor från Ukraina genom mentorprogrammet Care for Ukraine till och med mars 2024. Programmet strävar efter att hjälpa deltagarna att inte bara integreras på arbetsmarknaden utan också stärka deras förmågor och självförtroende för en fortsatt positiv integration in i samhället i stort.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Detta gör vi genom kompismöten, mentorprogram och opinionsbildning, med ambitionen att göra Sverige till ett mer inkluderande land för alla. Hittills har vi matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.

Relaterade nyheter