2023-10-10 08:10Pressmeddelande

Hälften av kvinnorna i arbete eller studier efter Care for Ukraine

Care for Ukraine.

Hälften av deltagarna har säkrat anställning eller påbörjat studier sedan Nya Kompisbyrån lanserade sitt arbetsmarknadsprojekt, riktat mot kvinnor som flytt kriget i Ukraina och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Projektet, känt som Care for Ukraine, kommer nu att fortsätta i ett liknande format från oktober 2023 till mars 2024.

Care for Ukraine vänder sig till kvinnor som har flytt kriget i Ukraina och som nu söker stöd i att hitta arbete eller möjligheter till vidare studier i Sverige. Projektet startade i november 2022 som en fortsättning på Nya Kompisbyråns tidigare framgångsrika integrationsprojekt, Klara Färdiga Kvinna. Målsättningen i bägge projekt har varit att erbjuda ett utökat stöd till utrikes födda kvinnor i deras strävan att integreras på arbetsmarknaden. Detta är speciellt viktigt eftersom utrikes födda kvinnor tenderar att befinna sig längst ifrån arbetsmarknaden jämfört med andra grupper i Sverige. 

Care for Ukraine har organiserats i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Uppsala, samt digitalt. Genom utbildningsträffar, nätverksbyggande och ett fyra månader långt mentorskap har projektet främjat integration och jämställdhet. Nästan 400 ukrainska kvinnor har deltagit i projektet, och hälften av dem har nu fått anställning eller påbörjat sina studier i Sverige.

– Det känns inspirerande att ha varit med som mentor i Care for Ukraine eftersom jag kanske fått göra en liten uns skillnad för någon som blivit drabbad av ett krig som är så nära och så hemskt svårt att ta till sig. Inspirerande har också varit att se att det är en hel del människor som vill hjälpa och som känner omedelbar empati och vilja att göra skillnad, säger Frida Linden, som varit mentor i Care for Ukraine i Göteborg. 

Care for Ukraine har varit en betydelsefull kraft för integration och jämställdhet genom att stödja kvinnor som flytt kriget i Ukraina på deras väg mot en säkrare framtid i Sverige. Nu ser Nya Kompisbyrån fram emot att fortsätta detta viktiga arbete i det kommande projektet som börjar i oktober 2023 med fortsatt finansiering från Europeiska socialfonden. 

– Det ska bli otroligt roligt att fortsätta vårt arbete i Care for Ukraine. Jag är oerhört stolt över de tidigare resultaten, projektgruppens fantastiska arbete och deltagarnas otroliga driv under projektets gång. Det var underbart att se alla relationer som byggdes mellan mentorer och deltagare samt de framstegen som gjordes under mentorskapet. Det är med stor glädje vi nu startar igång Care for Ukraine igen med nya spännande förbättringar och vi ser fram emot att träffa alla inspirerande och drivna deltagare och mentorer, säger Hanna Lindgren, projektledare i den här uppsättningen av Care for Ukraine.

För mer information om fortsättningen av Care for Ukraine och hur man kan vara en del av detta initiativ som mentor, besök www.careforukraine.se. 


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.