2023-03-27 04:00Pressmeddelande

Drivna deltagare lyfter Nya Kompisbyråns mentorskapsprogram

Fotograf: Federica Poiana. Nya Kompisbyråns mentorskapsprogram visar på goda resultat och drivna deltagare.

Nya Kompisbyråns specialinriktade insats Care for Ukraine hjälper ukrainska kvinnor som flytt den ryska invasionen att komma i arbete. Hemligheten bakom de goda resultaten stavas arbetsmarknadsutbildning och ett fyra månader långt individuellt mentorskap. 

Care for Ukraine riktar sig till ukrainska kvinnor mellan 18 och 65 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Projektet finns i fem olika städer, Stockholm, Sundsvall, Malmö, Göteborg och Uppsala, och har precis avslutat sina första grupper där kvinnorna fått lära sig om den svenska arbetsmarknaden under fem olika utbildningsträffar. Interna utvärderingar visar på lysande resultat då 96 % av deltagarna svarar att de lärt sig mycket mer om den svenska arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Tio kvinnor har dessutom redan fått jobb tack vare projektet. 

– Det tydligaste med den här gruppen kvinnor är deras enorma driv och vilja att hitta arbete i Sverige, men också att de vill lära sig så mycket som de bara kan om den svenska arbetsmarknaden. De vill veta allt som finns att veta och det är tydligt att de är pålästa och vill få ut så mycket som möjligt av projektet, säger Lina Bergström, projektledare för Care for Ukraine. 

Arbetssättet i Care for Ukraine baseras på Nya Kompisbyråns tidigare integrations- och jämställdhetssatsning Klara, Färdiga, Kvinna. Det skapades för att stötta utrikes födda kvinnor, som stod långt ifrån arbetsmarknaden, till att utöka sina nätverk och närma sig jobb eller studier. 43 % av deltagarna i Klara, Färdiga, Kvinna började jobba eller studera efter att ha deltagit i projektet. 

Under våren fortsätter Care for Ukraine med ytterligare två grupper i respektive stad. Anmälan för deltagare och mentorer är öppen fram till maj 2023 och projektet avslutas i september 2023.

Läs mer om projektet här. Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 42 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Frida Svensson
Kommunikatör Care for Ukraine
Frida Svensson