2023-11-27 05:10Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån med nytt projekt i Uppsala

Nya Kompisbyrån stärker sin närvaro i Uppsala ytterligare med den nya satsningen Uppsala Yrkesmentor.

Nya Kompisbyrån stärker sin närvaro i Uppsala ytterligare med den nya satsningen Uppsala Yrkesmentor. Satsningen syftar på att stötta utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden. Uppsala Yrkesmentor lanseras den 1 december 2023 och drivs av Nya Kompisbyrån och Uppsala kommun, med stöd av Europeiska Socialfonden.

Uppsala Yrkesmentor erbjuder sammanlagt 80 utrikesfödda kvinnor i Uppsala stöd i att etablera sig på arbetsmarknaden. Gemensamt för kvinnorna är att de alla går en yrkesutbildning i Uppsala kommun. För att underlätta deras arbetsmarknadsetablering kombinerar Uppsala Yrkesmentor två beprövade metoder som i kombination leder till framgångsrika resultat: yrkesutbildning i anslutning med anpassat mentorskap.

– Vi ser fram emot detta projekt då vi tror att mentorskap kommer att stärka individers yrkesidentitet och leda till att fler fullföljer utbildningen med godkända betyg. På sikt kan projektet bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden och att fler Uppsalabor kommer i jobb, säger Monica Söderström, utvecklingschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Målgruppsinkludering och social innovation är två viktiga ledstjärnor i satsningen. Exempelvis kommer en expertgrupp bestående av kvinnor från målgruppen att tillsättas. De får en central roll i satsningen då de löpande är med och bestämmer över Uppsala Yrkesmentors utveckling. Dessutom ska satsningen utvecklas ytterligare genom kunskaps- och inspirationsutbyten med liknande projekt utomlands.

Uppsala Yrkesmentor är inte Nya Kompisbyråns första arbetsmarknadsrelaterade satsning. Sedan flera år tillbaka drivs mentorprogrammen Framtidsprogrammet och Care for Ukraine. Båda har visat framgångsrikt att kombinationen av utbildning och mentorskap leder till konkreta jobberbjudanden för deltagarna.

– Sverige är i stort behov av arbetskraft. Vi är mycket tacksamma för att få förtroendet från Europeiska Socialfonden att driva Uppsala Yrkesmentor. Det ger oss inte bara möjlighet att sänka trösklarna för och tillsammans med utrikesfödda kvinnor i Uppsala, utan vi får även vidareutveckla våra metoder som kan göra hela Sveriges arbetsmarknad mer inkluderande och jämlik, säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban
Nick Doggen
Kommunikations- & opinionsansvarig
Nick Doggen