2023-09-27 04:00Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån presenterar policyförslag för integrationspolitiken

Nya Kompisbyrån presenterar sin senaste rapport, Integrationslöftet.

Nya Kompisbyrån presenterar sin senaste rapport, Integrationslöftet. Rapporten innehåller nio policyförslag som unga vuxna utformat för att främja ett mer inkluderande samhälle. Förslagen syftar på att öka integrationen på arbetsmarknaden, motverka bostadssegregationen och stärka demokratin i Sverige.

Förslagen har växt fram under en spetsutbildning som Nya Kompisbyrån erbjudit unga vuxna som direkt eller indirekt själva har upplevt hur det är att integreras i Sverige. Genom Integrationslöftet vill Nya Kompisbyrån utmana riksdagspartierna till att driva en integrationspolitik som är förankrad i den unga generationen. Syftet är att lyfta fram ungas röster och skapa mer jämlika villkor för dem att föra sin talan i integrationsfrågor. 

Det finns ett stort behov av att inkludera fler röster för att forma framtidens politik. Enligt DELMOS årsrapport från 2018 engagerar allt färre personer sig aktivt inom politiken. 1 av 5 svenskar har till exempel avstått från att delta i politiken på grund av en rädsla för hot, våld och trakasserier. I socioekonomiskt eftersatta områden är motsvarande siffra 1 av 4.

Nick Doggen, kommunikations- och opinionsansvarig på Nya Kompisbyrån, understryker den avgörande rollen som unga vuxna spelar i att utforma Sveriges framtid:

– Unga vuxnas engagemang är ryggraden i demokratin. Integrationslöftet är ett resultat av deras hårda arbete och visar på att deras perspektiv är både värdefulla och nödvändiga för att utveckla framtidens integrationspolitik. Nu uppmanar vi riksdagsledamöterna att driva förslagen under den pågående allmänna motionstiden.

Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån, belyser problematiken i att integrationsfrågan polariserar både riksdagen och samhället i stort:

– Partiernas uppfattningar om hur en framgångsrik integration ser ut sträcker sig hela vägen från ett delat ansvar mellan nyanlända och majoritetssamhället, till kulturell assimilering. Något som partierna däremot har gemensamt är att de sällan inkluderar ungas och nya svenskars perspektiv i utformandet av integrationspolitiken. 

Integrationslöftet har tagits fram av Nya Kompisbyrån med stöd av Chelha stiftelsen.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban
Nick Doggen
Kommunikations- & opinionsansvarig
Nick Doggen