2023-05-03 04:00Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån lanserar Integrationslöftet - vill lyfta ungas röster i integrationsdebatten

Integrationslöftet.

Nya Kompisbyrån lanserar sin senaste demokratisatsning Integrationslöftet - en spetsutbildning för personer mellan 18 och 25 år som vill påverka politiken. Syftet är att ge fler unga personer verktyg att få sin röst hörd i integrationsdebatten, och påverka riksdagspartiernas integrationspolitik.

Under fem digitala utbildningsträffar kommer deltagarna att få kunskap om integrationspolitiken genom Nya Kompisbyrån och externa föreläsare. Utbildningen, som pågår under maj månad, ger deltagarna möjligheten och verktygen att ta fram konkreta policyförslag. Förslagen kommer sedan att presenteras till riksdagspartierna under hösten som ett steg i att skapa en mer inkluderande integrationspolitik där fler röster kommer till tals. 

Forskning visar att allt färre unga personer engagerar sig aktivt inom politiken. En bidragande orsak är att unga är rädda för hot, våld och trakasserier om de uttrycker sina åsikter. 1 av 5 svenskar har till exempel avstått från att delta i politiken på grund av denna rädsla. I socioekonomiskt eftersatta områden är motsvarande siffra 1 av 4. Det finns alltså ett tydligt behov för satsningar som Integrationslöftet som uppmuntrar ungdomar att engagera sig i integrationsfrågan, säger Nick Doggen, kommunikations- och opinionsansvarig på Nya Kompisbyrån.

Genom Integrationslöftet vill Nya Kompisbyrån utmana riksdagspartierna till att driva de förslag som växer fram under utbildningen och ge en tydligare förankring till ungas röst. Det övergripande syftet är att lyfta fram ungas röster och skapa jämlika villkor för dem att föra sin talan i integrationsfrågor. 

Eftersom en majoritet av befolkningen upplever att de saknar möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare blir det än viktigare att ge ungdomar en möjlighet att direkt påverka politiken. Jag är glad över att Nya Kompisbyrån genom Integrationslöftet kan erbjuda den möjligheten till deltagarna, säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Integrationslöftet riktar sig till personer mellan 18 och 25 år som bor i Sverige och vill vara med och påverka integrationspolitiken. Träffarna sker digitalt vilket innebär att man kan bo var som helst i landet för att vara med och delta. Satsningen stöds av Chelha Stiftelsen. Läs mer om projektet här!


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 42 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban
Nick Doggen
Kommunikations- & opinionsansvarig
Nick Doggen