2022-06-28 07:14Pressmeddelande

Valundersökning visar blocköverskridande samsyn om integrationspolitik

Nya Kompisbyrån lanserar Integrationsvalet: en valundersökning om integrationspolitikenNya Kompisbyrån lanserar Integrationsvalet: en valundersökning om integrationspolitiken

En unik och oberoende valundersökning om partiernas integrationspolitik visar att det finns en blocköverskridande samsyn mellan Socialdemokraterna och högerpartierna gällande integrationspolitiken. Valundersökningen Integrationsvalet är framtagen av Nya Kompisbyrån och lanseras den 28 juni.

Integrationsvalet bygger på att samtliga åtta riksdagspartier fått svara på 15 frågor om deras integrationspolitik. Intressanta slutsatser kan dras från undersökningen, bl.a. att det finns en blocköverskridande enighet mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att det är de nyanlända som bär det huvudsakliga ansvaret för en lyckad integration. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och delvis Centerpartiet anser istället att ansvaret i högre utsträckning är delad mellan de nyanlända och samhället som tar emot dem.

Sverigedemokraterna, och delvis Kristdemokraterna menar att integrationen är dömd att misslyckas om nyanlända inte anpassar sig till den svenska kulturen och värdegrunden. De två partierna sticker även ut inom högerblocket genom att föreslå bland annat obligatorisk samhällsorientering samt prov i språk- och samhällskunskap för nyanlända. En fråga där de två partierna markant skiljer sig åt är däremot civilsamhällets roll, där Kristdemokraterna menar att ideella krafter är den verkliga motorn i integrationsarbetet medan Sverigedemokraterna snarare pekar på att till exempel etniska föreningar utgör en destruktiv faktor.

Partiernas syn på integrationen verkar möblera om den traditionella blockuppdelningen där vi ser att Socialdemokraterna i en rad frågor har en samsyn med högerpartierna. Politiken har inte kunnat enas om en hållbar integrationspolitik och statistiken visar att segregationen i har ökat de senaste decennierna. En slutsats man kan dra är att politiken inte gör tillräckligt mycket för att hitta en konstruktiv väg framåt på integrationsområdet idag, säger Mardin Baban, verksamhetschef för Nya Kompisbyrån.

Valundersökningen visar att det finns flera politiska förslag som har en blocköverskridande riksdagsmajoritet bakom sig, till exempel att införa ett språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap, att införa ett försörjningskrav för anhöriginvandring, att bygga fler hyresrätter i områden som idag domineras av bostadsrätter och villor, samt att avskaffa lagen om eget boende för asylsökande (EBO).

En valundersökning med fokus på partiernas integrationspolitik är en särskilt viktig insats för att föra partiernas ståndpunkter ännu närmare väljarna. Potentiellt 1,2 miljoner väljare kommer att ha utländsk bakgrund, en väljargrupp som historiskt varit underrepresenterad bland väljarkåren, säger Mardin Baban.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban