2023-12-19 10:10Bloggpost

Nour - en förebild för oss alla

Nour - deltagare i Framtidsprogrammet. Nour - deltagare i Framtidsprogrammet.

I den här intervjun får vi ta del av Nours inspirerande berättelse. Nour är en civilingenjör från Syrien som på bara 1 år och några månader i Sverige har gjort betydande framsteg, både professionellt och personligt efter sin medverkan i Framtidsprogrammet. 

Hennes deltagande i Framtidsprogrammet började efter att hon fick information under en SFI-lektion, där Nour lockades av möjligheten att bygga nätverk och få stöd i att bygga sin framtid i Sverige.

Framtidsprogrammet rekommenderade sedan vidare Nour till att bli IT-värd via Stockholms stad. Jobbet är en ungdomanställning via Stockholms stad där både studier och arbete kan kombineras. Efter 6 månader befordrades Nour och idag arbetar hon som senior IT-värd samtidigt som hon läser klart sina studier i svenska. Under hösten har hon dessutom arbetat i projektgruppen för Framtidsprogrammet där allt tog sin början.

Matilda som är projektledare för Framtidsprogrammet berättar om det framgångsrika samarbetet mellan Nya Kompisbyrån och Ung i Centrum.

– Under de senaste två åren har Nour tillsammans med cirka 170 nyanlända kvinnor aktivt deltagit i projektet. Ett betydande mål har varit att skapa hållbara broar mellan projektet och Stockholms stad. Därför är det med stor glädje vi konstaterar att 26 deltagare, år 2023, fick anställningar genom projektet på Stockholms stad.

Nour själv framhåller att möjligheten att nätverka och lära känna nya människor har varit det mest värdefulla under hennes tid i Framtidsprogrammet.

Hon berättar också att hennes svenska har utvecklats avsevärt och betonar dess centrala roll för att fullt ut delta i samhället.

– Jag utvecklade min svenska, och det är jätteviktigt för mig eftersom det är nyckeln till samhället. 

Nour delar sina framtidsplaner, inklusive att utveckla sina språkkunskaper och söka efter ett fast jobb.

– Jag vill utveckla språket både på engelska och svenska, och sen ska jag söka efter ett fast jobb, säger hon och överväger även att fortsätta till en masterexamen för att stärka sina möjligheter som civilingenjör.

Hon poängterar också den betydelse som mentorskapet har haft för henne.

– Jag och min mentor blev kompisar och jag kände mig bekväm med att prata med henne även om jag inte pratar svenska flytande, delar Nour och berättar hur de tillsammans arbetade med att förbereda hennes CV och personliga brev.

Avslutningsvis delar Nour sitt råd till andra kvinnor som är nya i Sverige.

– Uppmuntra dem att söka stöd från lokala nätverk och hitta en mentor som kan hjälpa dem att integreras i det nya landet, säger hon.

Nours resa exemplifierar vikten av engagemang och stöd för en framgångsrik integration i det svenska samhället.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Detta gör vi genom kompismöten, mentorprogram och opinionsbildning, med ambitionen att göra Sverige till ett mer inkluderande land för alla. Hittills har vi matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Nick Doggen
Kommunikations- & opinionsansvarig
Nick Doggen
Frida Svensson
Kommunikatör Care for Ukraine
Frida Svensson