2022-02-22 07:30Pressmeddelande

Matchmaking som ger unga nyanlända kvinnor jobb

null

Genom utbildningsträffar, mentorskap och kvinnonätverk skapar Framtidsprogrammet förändring. För den som nyligen kommit till Sverige kan ett möte med en etablerad svensk göra enorm skillnad för självförtroendet och leda till ett arbete. Tillsammans med Stockholms stad och Järfälla kommun banar Nya Kompisbyrån väg för nyanlända kvinnors nästa jobb.

Framtidsprogrammet är ett integrationsprojekt som riktar sig till kvinnor mellan 18 och 29 år som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Många utrikesfödda kvinnor saknar direkt kontakt med etablerade svenskar som kan ge individuellt stöd och bidra till etablering i det svenska samhället. Därför tar projektet avstamp i ett mentorsprogram där nyanlända kvinnor matchas med etablerade svenskar. Som mentor är man en nära kontakt, som en ny kompis – någon som ställer upp och stöttar, delar erfarenheter och skratt. Det är en möjlighet att välkomna och bjuda in adepten till jobbmöjligheter, kontakter och nya vänner.

Integration är en tvåvägsprocess och nätverkande är en framgångsfaktor som är berikande för samtliga som är med. En lyckad matchmaking kan leda till att språkliga- och kulturella barriärer omvandlas till ömsesidiga kulturutbyten.

Som mentor i Framtidsprogrammet kan du göra skillnad på riktigt, det är en win-win situation för alla. Det är en betydelsefull roll för den enskilda individen men även för hela samhället. Jag vill bidra till ökad integration och ser det som en stor bonus att få utöka mitt nätverk med inspirerande och ambitiösa kvinnor. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och jag hoppas få träffa fler engagerade mentorer som vill medverka i detta givande utbyte!
- Katerina, mentor i Framtidsprogrammet

Ett professionellt kontaktnät kan vara direkt avgörande för karriären. För vissa är det här en fördelaktig form av rekrytering, för andra som står utan ett befintligt nätverk är det en oroväckande realitet. Genom mentorskap och utbildningsträffar strävar Framtidsprogrammet efter att utveckla ett utökat, aktivt och långsiktigt kvinnonätverk för nya och etablerade svenskar. Vi vill ta tillvara på det engagemang som finns, uppmärksamma de kunskaper som ofta åsidosätts och möjliggöra nätverk med mångfald.

Ett utökat socialt nätverk är många gånger en avgörande faktor i att korta nyanländas väg till arbete eller vidare studier. Att nya stockholmare i det personliga mötet med etablerade stockholmare får kunskaper i olika sökvägar till arbete, om det svenska arbetslivet, branschkännedom och möjlighet till språkträning har stor effekt i att påskynda etableringen på arbetsmarknaden. - Alvar Svensson, biträdande enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad.

Genom utbildningsträffar med fokus på intervjuträning och CV-skrivande samt rekrytering- och nätverksträffar kommer deltagarna utrustas med kunskap och verktyg för hur de kan ta sig in på arbetsmarknaden. Framtidsprogrammet löper över ett år och är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån, Stockholms stad och Järfälla kommun. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholm.

Vill du stötta en nyanländ kvinna i att få jobb? Eller är du en nyanländ kvinna som vill börja jobba? Anmälan är öppen och finns på www.nyakompisbyran.se/framtid


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban