2023-11-29 05:10Pressmeddelande

Unik undersökning utforskar Sveriges integrationsprocess

Suzan Hourieh Lindberg, vd och medgrundare Perspetivo & Mardin Baban, verksamhetschef Nya Kompisbyrån

Ett initiativ mellan Nya Kompisbyrån och Perspetivo ska undersöka hur integrationsprocessen i Sverige upplevs och fungerar; en viktig milstolpe för svensk integrationspolitik. 

Just nu genomförs en omfattande undersökning riktad specifikt till utrikes födda svenskar med syftet att identifiera hur man upplevt sin integrationsprocess in i det svenska samhället. Studien representerar ett viktigt steg i att förstå integrationsresan ur de berörda individernas egna perspektiv. Genom att ge röst åt de som har påbörjat ett nytt liv i Sverige, avser undersökningen att tillhandahålla ett värdefullt och tillförlitligt underlag för bland annat policyutveckling och beslutsfattande.

“Integration diskuteras flitigt i Sverige, men sällan i dialog med de personer som direkt påverkas eller har förstahandserfarenhet av det. Undersökningens syfte är att få djupare förståelse för nya svenskars upplevelser och erfarenheter kopplade till sin integrationsprocess, som sedan sammanfattas i en rapport,” säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Det unika samarbetet kombinerar Perspetivos representativa undersökningsplattform med Nya Kompisbyråns engagemang för social gemenskap och integration.

Idag är 20% av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket gör det mycket väsentligt att undersöka hur integrationsprocessen faktiskt fungerar. Målet är att skapa en robust grund för att vidareutveckla, förbättra och förenkla integrationsarbetet i Sverige. Genom att samla in detaljerade insikter och feedback direkt från dem som är mitt i, eller redan genomgått en integrationsresa, kommer man att kunna identifiera både framgångsfaktorer och utmaningar. Denna information är avgörande för att skapa en mer effektiv och inkluderande integrationspolitik, och därmed bidra till en smidigare och mer välkomnande övergång för individer som etablerar sitt liv i Sverige.

“För att säkerställa pricksäkra beslutsunderlag är det viktigt att få med samtliga röster då insikter som inte grundar sig i representativ data riskerar att sakna tillförlitlighet och djup. Risken är då betydligt större för felinvesteringar och ogynnsamma beslut,” förklarar Suzan Hourieh Lindberg, vd och medgrundare av Perspetivo.

Undersökningen är en kvantitativ studie och välkomnar alla som kommit till Sverige mellan 1980 och idag. Rapporten planeras att lanseras under första kvartalet 2024. Det unika samarbetet mellan Nya Kompisbyrån och Perspetivo står som en milstolpe i att lyfta fram och förstå integrationsprocessen i dagens svenska samhälle.

Länk till undersökningen: https://eu.research.net/r/nyakompisbyran

Pressansvarig Perspetivo: Olivia Hansson, olivia@perspetivo.comOm Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.

Perspetivo är den första insikts- och undersökningsplattformen som med hjälp av representativa paneler tillhandahåller och en djupare förståelse för hela den nordiska befolkningen, inklusive minoritetsgrupper. Vi gör det möjligt för beslutsfattare i Norden att ta del av ett statistiskt signifikant och representativt underlag för bättre beslutsfattande. Mer information hittar du på www.perspetivo.com.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban
Nick Doggen
Kommunikations- & opinionsansvarig
Nick Doggen