2022-12-06 05:00Pressmeddelande

Breddade perspektiv stärker Nya Kompisbyrån framåt

Bakre raden från vänster: Gunnar Gidefeldt, Anna Olsson, Mardin Baban, Suzan Hourieh Lindberg och Mahamud Osman.
Nedre raden från vänster: Jakob Kakembo Andersson, Emilia Molin och Martin Rahm Hörnqvist.
Foto: Matilda HardmeierBakre raden från vänster: Gunnar Gidefeldt, Anna Olsson, Mardin Baban, Suzan Hourieh Lindberg och Mahamud Osman. Nedre raden från vänster: Jakob Kakembo Andersson, Emilia Molin och Martin Rahm Hörnqvist. Foto: Matilda Hardmeier

 

Nya Kompisbyrån, en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på integration, breddar perspektiven i styrelsen med nya, spännande rekryteringar. 

 

Sverige står inför betydande integrationsutmaningar samtidigt som tonaliteten och innehållet i det politiska samtalet blir allt fränare. I ett sådant klimat spelar civilsamhället och dess aktörer en viktig roll för att erbjuda konkreta lösningar för att vända utmaningar till möjligheter. Nya Kompisbyrån har de senaste åren tagit ett betydande ansvar för att öka gemenskapen i vårt land genom att skapa över 42 000 gränsöverskridande möten mellan nya och etablerade svenskar. 

 

– Vi har valt att satsa på att aktivt bredda perspektiven i Nya Kompisbyrån och jag är otroligt stolt över den uppställning kompetenta människor som nu lägger sitt hjärta i det här. Integration är inte partipolitisk. Det är en av samhällets viktigaste frågor och det ligger i allas intresse att den ska fungera väl. Därför verkar NKB, så väl organisationen som styrelsen, för att få människor att mötas på fler arenor, säger Emilia Molin, styrelseordförande i Nya Kompisbyrån.

 

I Nya Kompisbyråns styrelse ingår sedan tidigare Suzan Hourieh Lindberg, grundare av The Social Few och grundare och VD i Perspetivo, Martin Rahm Hörnqvist, VD på The Sage Unicorn och ordförande Emilia Molin, Nordisk VD BE WTR. De som nu stärker och vidareutvecklar styrelsen med ännu mer gedigen erfarenhet och spännande spetskompetens är Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef på LRF, Anna Olsson, ESG-Director på CapMan, Mahamud Osman, VP Sustainability, Diversity and Inclusion på Viaplay Group, samt Jakob Kakembo Andersson. Jakob var senast presschef på svenska fotbollsförbundet och har just tillträtt som kommunikationschef på UNICEF. 

 

– Jag hoppas att jag kan bidra med att stärka NKB:s röst för en integrationspolitik som bygger på fakta och förståelse snarare än populism. NKB gör ett viktigt arbete för att fler människor ska mötas, lära av varandra och utvecklas tillsammans. Det arbetet tror jag är centralt för att bygga större gemenskap i ett samhälle. Nu ser jag fram emot att lära känna både organisationen och alla kompetenta styrelsekollegor bättre.” säger Jakob Kakembo Andersson, styrelseledamot i Nya Kompisbyrån.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 42 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18 och 90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.