2021-09-16 07:00Pressmeddelande

Nya Kompisbyrån förstärks med ny styrelse i toppklass

null

Nya Kompisbyrån, Sveriges idag största ideella organisation med fokus på integration och inkludering, har stärkt sin ledning med en ny styrelse. Styrelsen vässas med spetskompetens inom bland annat företags- och organisationsledning inom tillväxt, strategifokus och datadriven inkludering.

Nya Kompisbyrån har på kort tid växt till att bli landets största ideella aktör inom integration och inkludering. För att skapa förutsättningar för fortsatt snabb och meningsfull tillväxt, har Nya Kompisbyråns styrelse förstärkts med kompetenser från framförallt näringslivet. Styrelsen leds sedan den 19 april av Emilia Molin, till vardags VD för Nespresso Professional Sweden samt BE WTR. Emilia har suttit i Nya Kompisbyråns styrelse sedan 2019 och valdes enhälligt till ny ordförande. Innan VD-befattningarna var Emilia generalsekreterare för den internationella stödorganisationen War Child som hon även grundade i Sverige. Emilias relevanta kombination av erfarenheter, som innefattar ledning av företag och organisationer i starkt tillväxt inom såväl privat som ideell sektor, kommer att stärka Nya Kompisbyrån i sin pågående och fortsatta tillväxt.

”Samhället bygger på att människor möts och interagerar. Då skapas nya möjligheter, nya idéer och positiv tillväxt. Nya Kompisbyråns arbete är enormt viktigt och det känns fantastiskt att vi nu har en styrelse som är riggad för att ytterligare växla upp!” Säger Emilia Molin, styrelseordförande för Nya Kompisbyrån.

Den 19 april valdes även Martin Rahm Hörnqvist som ny ledamot i styrelsen. Martin har en mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och sektorer på högsta nivå. I ett axplock av Martins långa och gedigna erfarenhet kan nämnas befattningar som VD för Brio, seniorkonsult på Prime PR, tillväxtansvarig på Electrolux, forskare inom beteendevetenskap (bl. a vid Harvard University) och även huvudsekreterare på ESO (1997 - 2000). Martin har deltagit i flera offentliga utredningar (bland annat Kvinnomaktutredningen, Utredningen om social snedrekrytering till högre studier och Välfärdsbokslut för 90-talet). Martin är idag VD för konsultföretaget Strat7. Martins unika tvärsektoriella perspektiv tillika mångåriga strategiska arbete inom offentlig, ideell och privat sektor kommer att förstärka Nya Kompisbyråns strategiska tillväxtambitioner framåt.

”Jag är genuint stolt över att få vara med och bidra till Nya Kompisbyråns arbete för integration och skapandet av mötesplatser mellan människor. Integrationen är en av de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige och jag är helt övertygad om den positiva kraften i det mänskliga mötet – såväl för samhället i stort som för oss individer.” Säger Martin Rahm Hörnqvist, ny styrelseledamot i Nya Kompisbyrån

På en extrainsatt årsstämma den 10 augusti 2021 blev Nya Kompisbyråns styrelse komplett då Suzan Hourieh Lindberg valdes in som ny ledamot. Suzan är medgrundare av och VD för bolaget The Social Few, en data- och insiktsdriven tillväxtbyrå som verkar för ett mer inkluderande och hållbart samhälle genom att framtidssäkra organisationer så att de bättre speglar det samhälle som de verkar inom. Detta via implementering av inkluderande infrastruktur - en egenutvecklad och beprövad metodik. Suzan kommer med sin spetskompetens inom datadriven inkludering, organisations- och affärsutveckling förstärka Nya Kompisbyråns olika erbjudanden i syfte att göra organisation än mer relevant för olika sektorer.

“Nya kompisbyrån befinner sig i en oerhört spännande tillväxtfas där vi nu ska skala arbetet och fortsätta skapa värde för våra partners som i sin tur får skapa värde för samhället i stort. Jag ser fram emot att tillsammans med briljanta människor i styrelsen och medarbetare i organisationen få bidra till skalning av och effektmätning i det viktiga arbete Nya Kompisbyrån gör.” Säger Suzan Hourieh Lindberg, styrelseledamot Nya Kompisbyrån

Kvar i styrelsen som ledamöter är Emma Hammar, grundare av Nya Kompisbyrån, samt Emma Idestrand, tidigare verksamhetssamordnare på Kristna Fredsrörelsen och styrelseledamot hos Invitationsdepartementet. Emma Hammar kommer att fortsätta sitt gedigna arbete i styrelsen och tillföra sina unika insikter om organisationen utifrån de behov som Nya Kompisbyrån har. Emma Idestrand kommer med sin mångåriga erfarenhet inom ideell sektor att fortsätta att stärka Nya Kompisbyrån med framförallt sina kunskaper om Nya Kompisbyråns interna organisatoriska arbete.  

Kontaktuppgifter till Emilia Molin, styrelseordförande

Mejl: emilia.molin@bewtr.com

Tel: 070 - 921 04 88

Kontaktuppgifter till Mardin Baban, verksamhetschef

Mejl: mardin@nyakompisbyran.se

Tel: 079 - 337 56 97


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban