2021-06-03 06:50Pressmeddelande

VI SER EN ANNAN BILD - Ny effektutvärdering visar att små medel gör stor skillnad

null

Nya Kompisbyråns senaste effektutvärdering visar hur viktiga sociala kontakter är för integrationen av nya svenskar i vårt samhälle. Efter bara en träff känner sig 87% av de nya svenskarna mer inkluderade i samhället, 72% av de etablerade har börjat reflektera över sina förutfattade meningar.

8 av 10 jobb på den svenska arbetsmarknaden tillsätts via kontakter, det är en av många anledningar till varför det är viktigt att stärka nyanländas kontaktnät. Genom Nya Kompisbyråns arbete ges människor möjlighet att mötas. Resultatet av vår senaste effektutvärdering visar bland annat att 86% av de nya svenskarna som deltagit fått en bättre förståelse för det svenska samhället och 68% har fått en bättre förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Effektutvärderingen visar att inkludering inte behöver vara svårt. Efter bara ett möte känner 87% av de nya svenskarna som deltagit en större inkludering i det svenska samhället och 86% har fått bättre självförtroende. Nya Kompisbyråns arbete utgår ifrån att nätverk, det gränsöverskridande mötet, är centralt för integrationen. Genom enkla aktiviteter såsom fika, middagar, promenader och videosamtal kan broar byggas mellan människor som annars inte hade mötts. Integration är en ömsesidig process. De etablerade svenskarna som har deltagit uppger att de känner att de har bidragit till något meningsfullt, 72% upplever att de genom mötet med sin nya kompis börjat reflektera över sina förutfattade meningar.

Vi lever i en tid då högljudda röster menar att integration och inkludering är en omöjlig uppgift. Vårt arbete på Nya Kompisbyråns visar prov på motsatsen, resultaten i vår senaste effektutvärdering talar sitt tydliga språk och stärker vår uppfattning om att vi behöver fler möten i vårt samhälle, inte färre.
Säger Nya Kompisbyråns verksamhetschef, Mardin Baban.

Effektutvärderingen bekräftar vår uppfattning om att man med enkla medel kan göra stor skillnad för människor och vi ser fram emot att fortsätta skapa ett mer inkluderat samhälle.

Vill du läsa mer om vår Effektutvärdering? Läs hela här!

Kontakt Nya Kompisbyrån: Mardin Baban, verksamhetschef 

mardin@nyakompisbyran.se, 079-337 5697


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban