2021-10-05 06:00Pressmeddelande

Stort intresse för fysiska integrationsträffar

null

Nya Kompisbyrån, Sveriges största ideella organisation med fokus på integration och inkludering, öppnar den 5 oktober upp för fysiska integrationsträffar igen. Över 500 personer, de allra flesta nya svenskar, står redan i kö och har anmält intresse för att ses över en fika.

Efter ett långt pandemiuppehåll från fysiska integrationsträffar öppnar Nya Kompisbyrån nu äntligen upp för fikaträffar igen. Redan nu är intresset enormt, framförallt från nya svenskar som hoppas på att bli matchade med en etablerad svensk som delar deras intressen. Ett tydligt tecken på den integrationsvilja som finns bland alla som är nya i Sverige.

”Äntligen får vi nu erbjuda fysiska integrationsträffar igen. Vi visste att intresset skulle vara högt då flera deltagare som setts digitalt frågat efter möjligheten att ses fysiskt, men vi kunde inte ana att så många skulle vara beredda att matchas redan innan vi öppnat upp. Superkul och vi hoppas såklart på att få in fler intresseanmälningar från etablerade svenskar så att vi kan matcha alla de nya svenskar som redan står i kö. Myten om att nya svenskar inte vill integreras är lätt att sticka hål på om man ser det enorma intresse som finns.”, säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Under pandemin har Nya Kompisbyrån matchat tusentals nya och etablerade svenskar med varandra från norr till söder i landet, fast digitalt. Erbjudandet Digitalkompis har under pandemin ersatt de fysiska mötesalternativen och är ett erbjudande som kommer fortsätta finnas kvar hos Nya Kompisbyrån. Organisationen kommer nu fokusera kommunikationsinsatserna på att fånga upp intresset från etablerade svenskar som kan tänka sig att träffa en ny svensk över en fika.

”Vi vet att det finns ett genuint intresse bland många etablerade svenskar att träffa en ny svensk. Vi behöver komma ut med att vi finns som organisation och att förmedla vad vi erbjuder. Vi hoppas så klart på att olika redaktioner runt om i landet stöttar oss i det arbetet så att vi kan skapa fler gränsöverskridande möten.”, säger Mardin Baban


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban