2021-02-23 06:50Pressmeddelande

Sex Stockholmskommuner i ny integrationssatsning

null

Mentorprogrammet Kv(in)na är ett nytt samarbete mellan Nya Kompisbyrån och sex kommuner i Stockholmsregionen: Danderyd, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Sundbyberg och Salem. Projektet fokuserar på målgruppen kvinnor och tjejer som är nyanlända, utrikesfödda samt även tjejer som har utrikesfödda föräldrar. Satsningen finansieras av stiftelsen CHELHA och startar under våren 2021.

I de kommuner som deltar ligger arbetslösheten på runt 30% bland målgruppen nyanlända/utrikes födda kvinnor, dessutom ökar andelen bland målgruppens unga som inte är i studier eller arbetar. Projektet Kv(in)na syftar till att stärka kommunernas integrationsarbete genom att sammanlänka sysselsatta etablerade kvinnor med målgruppen. Matchningarna kommer att skapa ett ömsesidigt utbyte för mentorparen och bidra till ett utökat nätverk för adapeterna med målet att det på sikt leder till arbete och studier.

I början var allt i samhället förvirrande för mig och jag var rädd att jag inte skulle klara det. Om jag hade haft möjlighet att fråga kvinnor med erfarenhet och kännedom av det svenska samhället skulle det ha underlättat för mig att ta bättre beslut och planera för min framtid. Att vara en del av projektet som mentor och kunna hjälpa till att göra livet lättare för en annan kvinna får mig att känna mig lycklig och hjälpsam.” säger Maha Al-Yafie som är en del av projektets referensgrupp och intresseanmält sig som mentor i Kv(in)na.

För de som vill delta i mentorprogrammet, är anmälningsprocessen väldigt enkel. På www.nyakompisbyran.se/kvinna intresseanmäler de sig och sedan matchar vi på Nya Kompisbyrån ihop mentorpar utifrån de frågor som besvaras i anmälan. När en matchning är gjord meddelas båda parter via mejl och SMS. Efter det blir varje mentorpar inbjudna till en uppstartsträff. Nya Kompisbyrån kommer under träffen ge information, tips och vägledning till mentorparen. Mentorparen ansvarar därefter tillsammans för att träffas minst tre gånger under en period på sex månader. Mentorparen kommer även bjudas in till olika nätverksträffar.

“Vi är mycket glada för finansieringen från stiftelsen Chelha som möjliggör att vi kan dra igång mentorskapsprogrammet, Kv(in)na. Tillsammans med kommunerna kommer vi dedikerat att arbeta för att förbättra förutsättningarna för nyanlända och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och i studier.” säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Mentorprogrammet Kv(in)na är igång och det går att anmäla sig på www.nyakompisbyran.se/kvinna


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban