2021-10-19 06:00Pressmeddelande

Nya Botkyrkaprojektet STHLM Ung ska stärka ungas egenmakt

null

Nya Kompisbyrån har nyligen lanserat STHLM Ung, ett projekt som ska få ungdomar mellan 16 och 22 år från Botkyrka och Stockholms innerstad att mötas. Projektet finansieras av Delegationen mot segregation (Delmos).

STHLM Ung riktar sig till en ung målgrupp som lever och verkar i en och samma stad, men som växer upp i två olika världar. Syftet är att stärka ungas egenmakt, ta vara på deras engagemang i frågor som rör demokrati, och möjliggöra nätverk med mångfald. Med mindre än ett år kvar till kommande riksdagsval är projektet högrelevant i syfte att stärka ungas valdeltagande.

STHLM Ung är en mycket viktig satsning för att motverka segregation som drabbar unga. Vi ser idag att ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet har svårt att träffas och det vill vi som organisation ändra på. Genom STHLM Ung vill vi erbjuda ungdomar från Botkyrka och Stockholms innerstad en naturlig mötesplats där de har möjlighet att ta del av varandras perspektiv. Det är viktigt, inte enbart för att stärka de ungas egenmakt och ta vara på deras demokratiska engagemang, men även för att få ungdomar som annars inte möts att faktiskt träffas säger Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

Genom en rad olika workshops inom ramen för temat demokrati ges de deltagande ungdomarna verktyg och kunskap om hur de aktivt kan påverka både sina egna liv och samhället i stort. Workshoparna är framförallt en värdefull möjlighet för ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet att mötas. Träffarna anordnas i samarbete med Botkyrka kommun, Kristna Fredsrörelsen, The Good Talents och Demokratibygget. STHLM Ung pågår fram till och med april 2022.

Är du mellan 16 och 22 år, bor du i Botkyrka eller Stockholms innerstad, och vill du utveckla demokratin tillsammans med andra i din ålder? Anmäl dig på www.sthlmung.se.


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban