2021-03-16 07:00Pressmeddelande

Ny integrationssatsning i Stockholm med fokus på arbete

null

Färdighetsprogrammet är ett projekt som ska stärka nyanlända ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet drivs av Nya Kompisbyrån tillsammans med Stockholms stad, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.

Det främsta syftet med Färdighetsprogrammet är att förbättra nyanlända ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomarna kommer att delta i ett flertal inspirerande digitala utbildningstillfällen som leds av olika aktörer från civilsamhället och näringslivet. Vid varje tillfälle kommer en ungdom att bli matchad med en etablerad individ som har erfarenhet utifrån utbildningens tema - såsom kommunikation, konflikthantering, intervjuteknik och privatekonomi.

Denna viktiga satsning riktar sig till de som omfattas av nya gymnasielagen då deras behov av att komma i arbete är akut. För de flesta ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen innebär en fast anställning även ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vi är därför väldigt tacksamma för det stöd som Länsstyrelsen i Stockholms län beviljat så att vi kan arbeta med denna viktiga fråga som berör så många, säger Mardin Baban, verksamhetschef Nya Kompisbyrån.

Färdighetsprogrammet ska stärka samarbetet mellan kommuner och ideella sektorn, som ofta arbetar med samma målgrupper. Ambitionen är att etablera hållbara och effektiva samarbetsmetoder mellan kommuner och ideella aktörer som går att tillämpa även på andra satsningar framöver. Med Färdighetsprogrammet läggs grunden för hur dessa metoder kan komma att se ut.

Det civila samhället är en viktig aktör i arbetet att förebygga att ungdomar hamnar i social utsatthet och utanför arbetsmarknaden. Civilsamhället spelar också en viktig roll i att nå ungdomar som många gånger kommunerna har svårt att nå. Vi inom Stockholms stad är väldigt positiva till att vi nu ges möjlighet att genom projektet Färdighetsprogrammet utveckla och stärka samarbetet med Nya Kompisbyrån i syfte att förbättra ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Färdighetsprogrammet har också ett fokus på att stärka det regionala samarbete inom Stockholm län och vi ser fram emot att samarbeta tillsammans med samverkanskommunerna Huddinge, Järfälla, Upplands Väsby och Botkyrka, säger Alvar Svensson, biträdande enhetschef Ung i Centrum på Stockholms stad.

Färdighetsprogrammet sätter den här veckan igång med den andra utbildningskullen och har fått en mycket positiv respons från tidigare deltagare. Anmälan är fortfarande öppen för dig som vill coacha en ungdom - gå in och anmäl dig på www.fardighet.se.Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban