2020-01-27 07:55Pressmeddelande

Kompisbyrån och Invitationsdepartementet går samman

null

​Från och med den 1 januari 2020 har de två ideella organisationerna Kompisbyrån (KB) och Invitationsdepartementet (ID) gått samman och bildat Nya Kompisbyrån. I och med sammanslagningen är den nya föreningen en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på integration och inkludering.

Tillsammans har de fört samman fler än 35 000 nya och etablerade svenskar sedan starten 2014. Den gemensamma nämnaren är enkelheten och de låga trösklarna till engagemang i organisationernas erbjudanden; ”Fikakompis” och ”Middag i hemmet”.

Sverige står idag inför ett alltmer polariserat politiskt klimat och utmaningar kopplat till inkludering av nya svenskar in i samhället.Styrelserna för KB och ID har under året fört framgångsrika samtal om en sammanslagning för att skapa en nyförening som bättre och mer effektivt kan verka för ökad gemenskap och förståelsen mellan nya och etablerade invånare, på olika platser i Sverige.

Som ny verksamhetschef förNya Kompisbyråntillträder Mardin Baban som sedan september 2019 lett KB. Grundarna för KB och ID, Emma Hammar och Ebba Åkerman, fortsätter sitt engagemang som ledamöter i den nya föreningens styrelse. Som ny styrelseordförande utses Jörgen Bergqvist,VD och delägare Elendil Management AB.

Framgångsrik integration för att lyckas bibehålla det öppna, inkluderande samhället är en av vår tids största samhällsutmaningar. Nya Kompisbyrån har som målbild att bli bäst i Sverige på integration. Vi är övertygade om att en ny, gemensam förening blir starkare tillsammans. Vår förhoppning är att även andra ideella krafter på sikt ska ansluta sig, för att ytterligare stärka arbetet för det inkluderande samhället.” säger Jörgen Bergqvist, styrelseordförande för Nya Kompisbyrån.

Jag är otroligt glad att vi nu med fördubblad kraft kan ta oss an uppgiften att öka gemenskapen i vårt samhälle. Mitt tidigare arbete med komplexa samhällsfrågor och kommunikation inom privat, offentlig och ideell sektor gör mig trygg och entusiastisk inför vårt tydliga fokus att göra Nya Kompisbyrån till en av Sveriges mest relevanta integrationsfrämjande organisationer.” säger Mardin Baban, verksamhetschef för Nya Kompisbyrån.

Kärnverksamheterna kvarstår, och fokus är att öppna upp nya affärs- och påverkningsområden. Sammanslagningen innebär inga uppsägningar, tvärtom siktar Nya Kompisbyrån på att växa i antal medarbetare, projekt och samarbeten under 2020.

Både KB och ID är knutna till stiftelsen Axfoundation och deras program ÖppnaDörren.

För kontakt:

Jörgen Bergqvist, styrelseordförande: 0730-52 24 84 alt. jorgen.bergqvist@elendil.se

Mardin Baban, verksamhetschef: 0793-37 56 97 alt. mardin@nyakompisbyran.se


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban