2020-10-14 07:30Pressmeddelande

Integrationsprojektet JärfällaKompis ska få småbarnsfamiljer att mötas

null

Järfälla kommun och den ideella organisationen Nya Kompisbyrån har inlett samarbetet JärfällaKompis. JärfällaKompis är till för att skapa gränsöverskridande möten mellan nya och etablerade järfällabor.

Syftet med JärfällaKompis är tydligt, etablerade och nya järfällabor matchas ihop för ett första möte där de träffas för att utbyta erfarenheter. För de som är nya i Sverige och Järfälla kommun kommer det även vara ett utmärkt tillfälle att utöka sitt sociala nätverk och öva på svenska. Projektet fokuserar särskilt på småbarnsfamiljer och kvinnor, då dessa grupper i högre utsträckning möter utmaningar i sitt samhällsdeltagande.

Vi är mycket glada över att få möjligheten att samarbeta med Järfälla kommun och tacksamma för att Länsstyrelsen i Stockholm finansierar denna nödvändiga insats. Tillsammans ska vi gemensamt arbeta för en starkare integration i kommunen där vi ska skapa gränsöverskridande möten som ska stärka banden mellan nya och etablerade järfällabor, säger Mardin Baban verksamhetschef på Nya Kompisbyrån.

För de järfällabor, nya som etablerade, som vill matchas ihop är processen enkel. På registreringssidan, www.jarfallakompis.se, skapar man en profil och skriver lite om sig själv. Nya Kompisbyrån länkar sedan samman två personer eller två småbarnsfamiljer med varandra utifrån de intressen man uppgett och åldern på barnen. När en matchning är gjord meddelas båda parter via mejl och SMS. Man bestämmer sedan själv när, var och hur man ska träffas, till exempel över en fika eller i samband med en aktivitet i kommunen.

Integration är vår tids största utmaning och nyckeln för det långsiktiga arbetet med social hållbarhet i kommunen. Det är ett viktigt steg för att föra samman de som länge bott i kommunen och nya järfällabor. Därför välkomnar vi detta projekt med öppna armar, säger Aphram Melki (C), Kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet i Järfälla kommun.

JärfällaKompis är nu igång och öppet för deltagare att anmäla sig och sina familjer: www.jarfallakompis.se

Kontakt Nya Kompisbyrån:  Mardin Baban, verksamhetschef, mardin@nyakompisbyran.se, 079-337 56 97

Kontakt Järfälla kommun:   Aphram Melki (C), kommunalråd, aphram.melki@jarfalla.se, 08-580 286 74


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban