2020-03-10 07:25Pressmeddelande

Integration med hjälp av burgare

null

Under 2020 kommer den ideella organisationen Nya Kompisbyrån tillsammans med hamburgerkedjan Phil’s Burger att föra nya och etablerade svenskar samman genom att bjuda på över 250 middagar. Allt i syfte att öka gemenskapen i samhället.

Det unika integrationssamarbetet inleddes ifjol med syfte att bygga broar mellan nya och etablerade svenskar över en hamburgare. Under året kommer samarbetet att inte bara fortsätta men också utökas. Flera hundra stockholmare och uppsalabor kommer få chansen att delta och verka för ett öppnare och mer tolerant samhälle.

Det känns inspirerande att få arbeta ihop med Phil’s Burger, de tar integration och inkludering på lika stort allvar som oss. När civilsamhället och näringslivet samverkar finns goda möjligheter för att skapa något riktigt bra, precis som vi nu gjort. Jag ser fram emot alla de möten som vi kommer skapa tillsammans och jag vet att de betyder så mycket, både för deltagarna men också för sammanhållningen i vårt samhälle.” säger Mardin Baban verksamhetschef på Nya Kompisbyrån

Phil’s Burger arbetar idag aktivt med social hållbarhet där samarbetet med Nya Kompisbyrån går i linje med deras ambition om att vara ett företag som verkar för ett mer inkluderande samhälle.

"Jag är oerhört glad och stolt över att vi med Phil's Burger kunnat hjälpa så många nya svenskar in i jobb. Vägen till lyckad integration skapas bäst när man är beredd att mötas och se varandras potential. Det här samarbetet möjliggör att våra restauranger blir en mötesplats där nya och etablerade svenskar kan mötas för att lära känna varandra." säger Peder Skaj, grundare av Phil's Burger

Under 2020 kommer 18 olika middagstillfällen att arrangeras i Stockholm och ytterligare fem i Uppsala. Vid varje middagsevent matchas deltagarna ihop på plats, de bjuds på en fantastisk måltid och får sedan tillfälle att lära känna varandra över en hamburgare. Vardagsintegration på riktigt. 

Intresset från såväl nya som etablerade svenskar har varit stort, hittills i år har två middagstillfällen i Stockholm redan ägt rum där platserna snabbt fylldes upp.   

Nästa middagstillfälle i Stockholm: 23 mars kl. 17.30 hos Phil’s Burger på Kungsgatan 18. För att delta kan du anmäla dig ​​här

Årets första middagstillfälle i Uppsala: 24 mars kl. 17.30 hos Phil's Burger på Vaksalagatan 30A. För att delta kan du anmäla dig ​​här

Kontakt Nya Kompisbyrån: Mardin Baban, verksamhetschef, mardin@nyakompisbyran.se, 079-337 5697

Kontakt Phil’s Burger: Petter Nilsson, marknadschef, petter@philsburger.se, 070-674 83 49


Om Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att stärka integrationen och öka gemenskapen i samhället. NKB är resultatet av en framgångsrik sammanslagning av de två ideella organisationerna, Invitationsdepartementet (ID) och Kompisbyrån (KB) som båda grundades 2014. Fram till idag har NKB matchat ihop drygt 40 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på www.nyakompisbyran.se.


Kontakt

Mardin Baban
Verksamhetschef
Mardin Baban